Velkommen til Infoarkivet.dk!

- en ny måde at formidle journalistik og folkeoplysning på

I 2021 har produktionsselskabet Channel 6 Television lanceret denne hjemmeside som en fornyelse i dansk medieformidling. Her, 32 år efter monopolbruddet har danskerne adgang til mange flere radio og tv-kanaler, og med internettets udbredelse har man fået adgang til endnu flere medier. Dertil kommer den stigende vækst i sociale medier, der for manges vedkommende er blevet afgørende kilder til nyheder.

Men denne udvikling har ikke medført en væsentlig forøgelse af de public-service midler eller mediernes abonnement- indtægter, der er forudsætning for medieproduktion. Midlerne spredes nu over flere medier, der hver for sig har tilsvarende færre seere, lyttere eller læsere. Denne udvikling er gået hårdest ud over seriøs journalistik og folkeoplysning, der både er dyrt at producere og svært at afsætte i en tid hvor populær underholdning trækker de fleste midler og de fleste sendetimer eller spaltecentimeter.

Med et så fragmenteret mediebillede, kan det være svært for journalisten eller produktionsselskabet at forsvare produktionsbudgettet, især når afsenderen henvender sig til et mindre publikum. Det koster jo det samme at producere en halvtimes dokumentarfilm uanset om den får to millioner seere eller bare 20.000. Hvis de fagfolk, der lever af at researche og producere professionelle medieproduktioner, skal opnå en ordentlig produktionsøkonomi, er det nødvendigt at opfinde nye måder, hvorpå medieproduktionerne kan formidles til flere aftagere - og dermed et større publikum.

Ligeledes er der behov for, at nye medier såsom lokal tv- og radiostationer, der til trods for et afgrænset sendeområde har et højt redaktionel ambitionsniveau, får mulighed for adgang til kvalitets journalistiske produktioner og relevante folkeoplysning. Oftest har disse stationer ikke midler til at selvfinansiere sådanne produktioner, ligesom de begrænsede sendeområder gøre det svært at opnå public-service støtte svarende til produktionsomkostningerne.

Midt i alt det her står der mange freelance journalister og selvstændige produktionsselskaber med idéer og stof til gode projekter, der ikke kan rejse et produktionsbudget på grundlag af et enkelte aftagermedie.

Infoarkivet.dk er én løsning på denne udfordring - her kan man realisere ambitiøse projekter - ofte af landsdækkende interesse og relevans, fordi man kan søge offentlige og private puljer om projektmidler, samtidig at man kan tilbyde produktionerne helt gratis til forskellige medier i forskellige områder.

Vi er med andre ord et medie, som andre medier gerne må tage indhold fra, bare de giver os besked om det - og har rigtig kildeangivelse.

Ligeledes kan andre for folkeoplysning relevante formidlere såsom kommunerne og regionerne, offentlige institutioner, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner, fritids- og idrætsorganisationer og oplysningsforbund også få gratis adgang til materialet - som de så kan formidle videre via egen hjemmeside eller anden anvendelses- eller distributionskanal.

Infoarkivet.dk skal ikke bruges til kommercielle formidling af medieproduktioner - det eneste sponsorskab der vil blive tilladt, er dét som de offentlige puljer og fonde, der finansierer produktionerne evt. godkender sammen med bevillingen. Med andre ord er vi umiddelbart et ikke-kommercielt medie, selvom vi på sigt måske godt selv kan få lidt udvalgte bannerreklamer ind til at dække driften af selve hjemmesiden.

Det er Channel 6 Television Productions, der har taget initiativet til Infoarkivet.dk - men der vil også være mulighed for, at andre ligesindede kan være med og bruge infoarkivet.dk til deres projekter - bare sådanne projekter overholder de samme professionelle retningslinjer som vore egne. Infoarkivet.dk er anmeldt Pressenævnet og er omfattet af Pressenævnets kompetence - hvilket betyder at såvel hjemmesiden som de medieprodukter der formidles herfra skal overhold god journalistisk skik og at læserne/lytterne/seerne skal kunne klage over overtrædelser heraf til Pressenævnet, hvis afgørelse i denne forbindelse er bindende.

Vi er allerede i gang med at udvikle de første produktioner, der skal formidles via Infoarkivet.dk - du kan læs mere om denne formidlingsløsning via de andre sider her på hjemmesiden.

© Copyright 2021 Channel 6 Television Productions